Vilka knutar behöver du lösa?

Som virtuell assistent är det mitt uppdrag att stötta dig i att identifiera och lösa knutar som hindrar dig i ditt företagande. Oavsett om det gäller utskick av nyhetsbrev, redigera bilder, sköta dina sociala kanaler, ta hand om fakturering eller agera bollplank och coach så finns jag där för dig!


En virtuell assistent avlastar dig med de uppgifter du behöver så att du istället kan fokusera på kärnan i din verksamhet. Kärnan i verksamheten är ofta kopplat till ditt "varför" och det som driver dig i företagandet så håll fast vid det och lämna resten till mig!